МВР

ОД Габрово

 

Комплексна услуга за извънгаранционно обслужване и ремонт на служебни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР-Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца

11 яну 2018

Прикачени документи Обява - 9072132   (pdf - 748,00KB) - 11 яну 2018 13:28
Документация   (doc - 132,00KB) - 11 яну 2018 13:29
Приложение 1 - Оферта   (doc - 32,00KB) - 11 яну 2018 13:29
Приложение 2 -Представяне на участник   (doc - 38,00KB) - 11 яну 2018 13:29
Приложение 3-Техническо предложение   (doc - 40,00KB) - 11 яну 2018 13:30
Приложение 3а -Техническа спецификация   (doc - 69,00KB) - 11 яну 2018 13:30
Приложение 4 - Ценово предложение   (doc - 38,00KB) - 11 яну 2018 13:30
Приложение 4а - Ценово предложение   (xls - 237,00KB) - 11 яну 2018 13:30
Приложение 5-Декларация по чл.54 ал. 1,т.1,т.2 и 7   (doc - 31,00KB) - 11 яну 2018 13:31
Приложение 6-Декларация 54 ал.1 т. 3-5   (doc - 33,00KB) - 11 яну 2018 13:31
Приложение 7 - ЕЕДОП   (pdf - 459,00KB) - 11 яну 2018 13:31
Приложение 8 - Декларация   (doc - 36,00KB) - 11 яну 2018 13:32
Приложение 9 - Декларация за спазени задължения   (doc - 34,00KB) - 11 яну 2018 13:32
Приложение 10 - Проект Договор   (doc - 101,00KB) - 11 яну 2018 13:32
Удължаване на срока за подаване на документи във връзка с обявена процедура за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП   (pdf - 59,00KB) - 29 яну 2018 15:06
Протокол 264р-1868-07.02.2018   (pdf - 141,00KB) - 08 фев 2018 15:40
Решение относно прекратяване на процедура по чл. 20, ал.3 от ЗОП рег. №264р-1938-08.02.2018 Решение   (pdf - 36,00KB) - 08 фев 2018 15:41

 20 февруари 2018 | 16:11