МВР

ОД Габрово

 

Обявление за конкурс за длъжността Началник на сектор „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР – Габрово

06 фев 2018

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 8121К-162/15.01.2018 г. в качеството си на орган по назначаване, обявявам конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР – Габрово, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 8.

 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР

„Български документи за самоличност” при Областна дирекция на МВР – Габрово, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 8.

Прикачени документи gab_162_1961 (3)   (doc - 134,00KB) - 07 фев 2018 09:37

 07 февруари 2018 | 09:37