МВР

ОД Габрово

 

Конкурс за вакантна длъжност “разузнавач“ в група „Противодействие на икономическата престъпност“ към Районно управление – Севлиево

05 юни 2018

Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Габрово обявява прием на документи на кандидати, за участие в конкурс за назначаване на държавна служба, за 1 вакантна длъжностразузнавач“ в група „Противодействие на икономическата престъпност“ към Районно управление – Севлиево.

Получаването на комплекти с документи и подаването им за участие в конкурса, ще се извършва в срок до 20.06.2018г. включително, в сградата на ОДМВР-Габрово с адрес: гр. Габрово, ул. Орловска №50.

Подробна информация относно изискванията, документите и конкурсните етапи, ще бъде обявена на таблото за съобщения в сградата на ОДМВР-Габрово и на страницата на МВР в Интернет, раздел „Конкурси“.

 05 юни 2018 | 15:41