МВР

ОД Габрово

 

Заповед на министъра на вътрешните работи за определяне на участник, спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за банков офис в сградата на сектор "Пътна полиция"

20 авг 2018проведения на 02.08.2018 г. търг с явно наддаване в ОДМВР-Габрово за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, представляващо помещение за банков офис в сградата на сектор "Пътна полиция"
Прикачени документи Заповед 8121з-988   (pdf - 270,00KB) - 20 авг 2018 11:24

 20 август 2018 | 15:22