МВР

Дирекция "ВС"

 

Функции и задачи

        Дирекция "Вътрешна сигурност" е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване,пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.

       Съгласно чл.57, ал.1 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е полицейски орган. Полицейски органи са и служителите за осигуряване на дейностите по охрана на обекти по чл.92, ал.1 и 2.

       Съгласно чл.59 от ЗМВР, дирекция "Вътрешна сигурност" е оперативно-издирвателен орган.

       Органите на дирекцията:
      1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
      2. извършват превантивна дейност;
      3. извършват проучване за надеждност съобразно определената им компетентност в Закона за защита на класифицираната информация и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до класифицирана информация, както и осъществяват контрол за надеждност на лицата, получили достъп до класифицирана информация по реда на раздел VІ от глава шеста на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация;
      4. разработват общите изисквания и основните регламентиращи документи по извършване на процедура по проучване за надеждност в МВР и оказват методическа помощ на проучващите органи в службите за сигурност и обществен ред в МВР.


Събития

Работна среща на антикорупционните дирекции на МВР на България и Северна Македония

   ОДМВР – Кюстендил бе домакин на работна среща на служители от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР и колегите им от отдел „Вътрешна контрола и интегритет“ на вътрешното министерство на Северна Македония, водени от помощника на министъра на вътрешните работи и ръководител на отдел „Вътрешна контрола и интегритет“ Деян Андонов.  Гостите бяха посрещнати от директора на дирекция „Вътрешна сигурност“ старши комисар Румен Ганев и директора на ОДМВР – Кюстендил старши комисар Елиан Стамболийски.

   Инициативата за срещата  на антикорупционните структури  на двете държави е на българската страна. Целта е предприемане на съвместни действия за превенция на корупцията сред служители, както и постигане на по-добра информираност на гражданите, които пътуват през териториите ни, за възможностите да сезират институциите за корупционно поведение на служители от двете ведомства.

   Бе обсъдено проектно предложение, разработено от дирекция „Вътрешна сигурност“ – МВР по обсъжданата тема, участниците договориха и изготвянето на  конкретни стъпки за осъществяването му.

22 апр 2019