МВР

Дирекция "ВС"

 

04 юли 2017

НАГРАДЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ “ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”

Със заповед на министъра на вътрешните работи, за постигнати високи професионални успехи, са наградени следните служители на дирекцията:

комисар П. Коджахристов с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуги“ III степен;

главен инспектор С. Банков с „Почетен знак на МВР“ II степен;

инспектор Т. Василев – с „Обявяване на благодарност“.

За съществен принос при изпълнението на конкретна професионална задача и във връзка с 5-ти юли – празника на МВР, със заповед на директора на ДВС-МВР, с „писмена похвала“ са наградени следните служители:

Инспектор И. Минков

Инспектор С. Славев

Инспектор С. Банков

М. Благоев

К. Цонков

 04 юли 2017 | 17:03