МВР

Дирекция "УССД"

 

18-07-2019-027-СПОР-7/18.04.2019 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“

18 юли 2019


„Доставка на тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат, за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“

  Покана
Декларация по чл. 54 - Приложение № 1
Техническо предложение - Приложение № 2
Проект на договор - Образец № 3

   Писмо за промяна

   Протокол № 1
   Доклад
   Решение за избор на изпълнител

   Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 4
   Договор по обособ. поз. № 4

   Обявление за приключване на договор по обособ. поз. № 4  Линк АОП

 18 декември 2019 | 10:20