МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве на обект:

27 мар 2019

„Проектиране, изграждане и управление на системата за издаване на български лични документи поколение 2019“

Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

 27 март 2019 | 14:45