МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Изготвяне на инвестиционен работен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на противообледенителна система за покриви, улуци и водосточни тръби на Централна сграда на МВР - блокове № 1, 2, 3, 4 и 5”

23 ное 2018

Пазарно проучване - 23.11.2018
Техническа спецификация - Приложение № 1 - 23.11.2018
Задание за проектиране - Приложение № 2 - 23.11.2018
Скица на сграда - Приложение № 2.1. - 23.11.2018
Скица на сграда - Приложение № 2.2. - 23.11.2018
Скица на сграда - Приложение № 2.3. - 23.11.2018
Предложение - Приложение № 3 - 23.11.2018
Техническо предложение - Приложение № 4 - 23.11.2018
Декларация - Приложение № 5 - 23.11.2018

 26 ноември 2018 | 14:30