МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Закупуване на разнообразни консумативи и материали”

12 сеп 2019

 
Закупуване на разнообразни консумативи и материали, разпределени по обособени позиции /ОП/

Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

Срокът за Вашето предложение е до 17:30 часа на 18.09.2019 г.

 12 септември 2019 | 09:59