МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на KVM превключвател“ - 2

10 апр 2019


Пазарно проучване
Предложение - Приложение № 1

Съобщение!!!
Поради допусната техническа грешка в т.3 от Пазарното проучване, броят на KVM превключвателите да се счита за 10 броя.

 11 април 2019 | 16:46