МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка на външни хард дискове и карти памет” - 2

29 авг 2019


Пазарно проучване
Предложение - Приложение № 1


Съобщение:
Срокът на пазарното проучване се удължава до 09.09.2019 г., включително, поради промяна в изискванията за гаранционно обслужване, а именно:

Участниците в пазарното проучване да декларират, че по време на гаранционния срок, повредени носители на информация  няма да се връщат на изпълнителя, а ще се заменят с нови от същия вид.
 

 03 септември 2019 | 16:04