МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на климатици в гр. София, ул. „Княз Борис I” № 124“

28 авг 2019

Пазарно проучване
Техническа спецификация - Приложение № 1
Предложение - Приложение № 2

Срокът за подаване на предложения се удължава до 17:30 ч. на 13.09.2019 г.

 11 септември 2019 | 11:04