МВР

Дирекция "УССД"

 

Пазарно проучване: „Аварийни ремонти на покриви на сгради в курортни комплекси и бази за отдих (КК и БО) на МВР“

16 апр 2018


 Пазарно проучване - 16.04.2018
   Количествена сметка по обособ. поз. № 1 - прилож. № 1 - 16.04.2018
   Количествена сметка по обособ. поз. № 2 - прилож. № 2 - 16.04.2018
   Количествена сметка по обособ. поз. № 3 - прилож. № 3 - 16.04.2018
   Ценово предложение по обособ. поз. № 1 - прилож. № 4 - 16.04.2018
   Ценово предложение по обособ. поз. № 2 - прилож. № 5 - 16.04.2018
   Ценово предложение по обособ. поз. № 3 - прилож. № 6 - 16.04.2018
  Декларация - прилож. № 7 - 16.04.2018
Предложение - прилож. № 8 - 16.04.2018

  Съобщение:
  Срокът за подаване на „Информация за проявен интерес“ се удължава до 17:30ч. на 27.07.2018г.


 20 юли 2018 | 10:57