МВР

Дирекция "УССД"

 

Презентация на фирма „МАРС АРМОР ЕООД“

17 юни 2019


Съобщение:
На 25.06.2019 г. (вторник) от 15:00 часа, в ДУССД-МВР на адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ №124, в кино салона ще се проведе презентация на „МАРС АРМОР” ЕООД.

Презентация

 17 юни 2019 | 11:56