МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на шапка специална зимна за служителите от ГДПБЗН“

13 авг 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 27.08.2019 г.

 13 август 2019 | 15:33