МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - топлозащитно облекло за служителите на ГДПБЗН"

21 юли 2017

Техническа специификация - 21.07.2017


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на сектор "Вещево осигуряване"(г-н Р.Илиев). Срок за подаване на предложения и препоръки до 05.08.2017 г.
                                                                                                                  21.07.2017

 21 юли 2017 | 14:44