МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Следгаранционно обслужване на леки автомобили“

06 мар 2019„Следгаранционно обслужване на леки автомобили“ по обособени позиции:

 Техническа спецификация
 Позиция № 1 - Приложение № 1
 Позиция № 2 - Приложение № 2
 Позиция № 3 - Приложение № 3
 Позиция № 4 - Приложение № 4
 Позиция № 5 - Приложение № 5
 Позиция № 6 - Приложение № 6
 Позиция № 7 - Приложение № 7
 Позиция № 8 - Приложение № 8
 Позиция № 9 - Приложение № 9
 

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected]  , на вниманието на г-н инж. Кирил Вълев ( Началник Сектор "Автотранспортна дейност"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 20.03.2019 г.

 Протокол

 22 март 2019 | 14:12