МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - пуловери"

25 яну 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 08.02.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (doc - 1,94MB) - 25 яну 2021 10:57

 25 януари 2021 | 11:03