МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Основен ремонт и модернизация на прав книговезки нож PERFECTA 115, PMC-1“

11 мар 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Иван Иванов  ( Началник отдел "Материално-техническо осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 25.03.2020 г.

 11 март 2020 | 09:50