МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Обувки специални за служителите на ГДПБЗН - мъжки и дамски“

14 сеп 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 28.10.2020 г.

 14 септември 2020 | 15:27