МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Костюм специален летен за служителите на ГДПБЗН“

11 сеп 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 25.09.2020 г.
Прикачени документи Протокол   (pdf - 391,00KB) - 22 окт 2020 16:35

 22 октомври 2020 | 16:35