МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Индивидуален идентификационен номер за служителите на МВР”

22 фев 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 08.03.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (doc - 48,00KB) - 22 фев 2021 10:37

 22 февруари 2021 | 10:37