МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Изграждане на автоматизирана информационна система (АИС) „Разпределение на досъдебните производства на случаен принцип“

19 сеп 2017

Техническа спецификация - 19.09.2017


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Васил Василев (сектор "Техника"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 03.10.2017 г.

 19 септември 2017 | 15:38