МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Закупуване на автомобили за нуждите на отдел „Обществено хранене“ към ДУССД-МВР" по обособени позиции

27 мар 2019

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - Приложение № 1 - „Закупуване на 1 брой лекотоварен автомобил"

Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - Приложение № 2 -„Закупуване на 1 брой лекотоварен автомобил за превоз на охладени хранителни продукти"

Техническа спецификация - Обособена позиция № 3 - Приложение № 3 -„Закупуване на 1 брой лекотоварен автомобил"

Техническа спецификация - Обособена позиция № 4 - Приложение № 4 -„Закупуване на 1 брой лекотоварен автомобил за превоз на охладени хранителни продукти"


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], на вниманието на г-н  инж.Кирил Вълев ( Началник Сектор „Автотранспортна дейност"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 10.04.2019 г.

Протокол

 12 април 2019 | 14:24