МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на хранителни продукти“ с обособени позиции

20 мар 2019


Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - „Доставка на мляко и млечни продукти“
Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - „Доставка на месо и месни продукти, риба и птиче продукти, в т.ч. кокоши яйца“
Техническа спецификация - Обособена позиция № 3 - „ Доставка на варива, сухи подправки , ядки и маслодайни семена, хляб и хлебни изделия, зърнени храни и храни на               зърнена основа, растителни масла и мазнини, други храни и нехранителни материали и предмети в контакт с храните“
Техническа спецификация - Обособена позиция № 4 - „Доставка на зеленчуци, в т.ч. кореноплодни и плодове в пресен и замразен вид; зеленчукови, месни и рибни                           консерви“
Техническа спецификация - Обособена позиция № 5 - „Доставка на захар, захарни изделия и шоколадови изделия, кафе, чай, какао , горещ шоколад ,безалкохолни                           напитки, бутилирана вода, натурални сокове и тонизиращи напитки“
Техническа спецификация - Обособена позиция № 6 - „Доставка на пакетирани сандвичи“

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-жа инж. Таня Бурназова ( Началник Отдел "Обществено Хранене"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 03.04.2019 г.

 20 март 2019 | 12:38