МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: ,,Доставка на хартия и картони за потребностите на Полиграфическа база - МВР"

07 апр 2021


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-жа Виолина Петрова ( Началник Сектор ,,Стопански дейности'' ). Срок за подаване на предложения и препоръки до 21.04.2021 г.


Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 380,00KB) - 07 апр 2021 12:04

 07 април 2021 | 12:12