МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на противоударно оборудване" с две обособени позиции

03 апр 2019

Техническа спецификация - Обособена позиция № 1 - „Доставка на противоударен щит (прозрачен)"
Техническа спецификация - Обособена позиция № 2 - „Доставка на противоударна каска с визьор" 


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н инж. Валентин Бонов ( Началник Сектор „Въоръжение и Охрана"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 17.04.2019 г.


 Протокол

 17 май 2019 | 14:13