МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - фуражки, дамски шапки с периферия и чохли за фуражки"

13 мар 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 27.03.2020 г.

Протокол

 29 април 2020 | 15:47