МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - светлоотразителни жилетки"

19 май 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 02.06.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 255,00KB) - 19 май 2021 11:01
Протокол   (pdf - 335,00KB) - 08 юни 2021 11:41

 08 юни 2021 | 11:41