МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - обувки полуботуши - мъжки и дамски"

28 мар 2019


  Техническа спецификация - 28.03.2019

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор „Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 11.04.2019 г.

  
Протокол

 16 април 2019 | 15:07