МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - обувки полуботуши-мъжки и дамски"

04 юни 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 18.06.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 4,15MB) - 04 юни 2021 14:15

 04 юни 2021 | 14:19