МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - обувки половинки летни - мъжки“

29 окт 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 12.11.2019 г.

Протокол

 07 февруари 2020 | 15:00