МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - костюми тактически зимни, гащеризони тактически летни и обувки тактически с предпазители“

09 апр 2019


Техническа спецификация - „Костюми тактически зимни с протектори“
Техническа спецификация - „Гащеризон летен тактически“
Техническа спецификация - „Обувки тактически с предпазители“


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 23.04.2019 г.

Протокол

 30 април 2019 | 13:37