МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН"

23 фев 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 09.03.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (doc - 5,94MB) - 23 фев 2021 11:28

 23 февруари 2021 | 11:30