МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - комплект термобельо"

01 юли 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 15.07.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 187,00KB) - 01 юли 2021 13:34

 01 юли 2021 | 13:35