МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - комплект защитен костюм с протектори за водачи на мотоциклет и ръкавици“

19 мар 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 02.04.2019 г


Протокол

 18 април 2019 | 13:41