МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - кожени колани“ - 2

29 окт 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 12.11.2019 г.

 29 октомври 2019 | 15:02