МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - кожени колани"

19 юли 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 02.08.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 1,58MB) - 19 юли 2021 11:24

 19 юли 2021 | 11:25