МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи - барети“

03 дек 2019Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 17.12.2019 г.

Протокол

 28 февруари 2020 | 11:40