МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на полицейски униформи-обувки специални тактически"

08 юли 2021

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник сектор  „Вещево осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 22.07.2021 г.
Прикачени документи Техническа спецификация   (pdf - 284,00KB) - 08 юли 2021 14:38
Протокол   (pdf - 26,00KB) - 28 юли 2021 10:58

 28 юли 2021 | 10:58