МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: Доставка на полицейски униформи-обувки специални зимни и летни-мъжки и дамски“

19 мар 2020


Техническа спецификация  19.03.2020 10:32

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор „Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 01.04.2020 г.

Протокол

 29 април 2020 | 15:43