МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на обувки специални летни“

16 авг 2019


Техническа спецификация

  Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване").
  Срок за подаване на предложения и препоръки до 30.08.2019 г.

 16 август 2019 | 10:59