МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на костюм тактически зимен ”

30 яну 2020Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 13.02.2020 г.

Протокол

 26 февруари 2020 | 14:43