МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на костюми специални летни за служителите на ГДПБЗН“

19 мар 2020


Техническа спецификация  19.03.2020  10:53


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор „Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 01.04.2020 г.

 20 март 2020 | 14:48