МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на костюми специални зимни за служителите на ГДПБЗН“

26 мар 2020


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор „Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 08.04.2020 г.

 26 март 2020 | 11:44