МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на компютърни конфигурации“

18 сеп 2017

Техническа спецификация - 18.09.2017


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Васил Василев ( сектор "Техника"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 02.10.2017 г.

 09 октомври 2017 | 17:03