МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на комплект оборудване на парашути“ с две обособени позиции

11 мар 2019


Обособена позиция № 1

Техническа спецификация - Полуавтоматичен механичен осигурителен парашутен прибор


Обособена позиция № 2

Техническа спецификация - Електронен осигурителен парашутен прибор - AAD


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Иван Иванов  ( Началник Отдел "МТО"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 25.03.2019 г.


 11 март 2019 | 14:43