МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация „Доставка на зимен тактически специален панталон“

21 ное 2019


Техническа спецификация

Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н Румен Илиев ( Началник Сектор "Вещево Осигуряване"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 07.12.2019 г.

Протокол

 07 февруари 2020 | 15:21