МВР

Дирекция "УССД"

 

Техническа спецификация: „Доставка на защитен комплект с протектори"

03 апр 2019


Техническа спецификация


Предложения и препоръки могат да се изпращат по електронна поща на адрес [email protected] , на вниманието на г-н инж. Валентин Бонов ( Началник Сектор „Въоръжение и Охрана"). Срок за подаване на предложения и препоръки до 17.04.2019 г.

Протокол 

 17 май 2019 | 14:15